Smartair– תנאים כלליים להזמנות

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

התידהר 5  , רעננה , 4366102

טל': 03-5500990

דוא"ל: service@support.smartair.co.il

(להלן -  "החברה"  או " "Smartair).

smartair.co.il הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי לטיסות, חבילות, שירותי קרקע ושאר   מוצרי   תיירות. (להלן – "האתר")

 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

1.1.         התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair (המפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי  (www.smartair.co.il במסגרת ההזמנה. ביצוע ההזמנה כמוהו כקבלת כל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמך זה ובמסמכים הנלווים.

 

1.2.         הוראות כלליות אלה תחולנה גם על כל מרכיבי ההזמנות שעניינן דרכונים ואשרות, חבילות תיור, הזמנת מלונות, השכרת רכב וביטוח. בנוסף להוראות אלה, יחולו על כל מרכיבי ההזמנות הנ"ל  הוראות מפורטות לעניין דרכונים ואשרות, חבילות תיור, מלונות, השכרות רכב וביטוח  המהוות חלק בלתי נפרד ממסמך זה. את ההוראות המפורטות למרכיבי הזמנות אלה תוכלו למצוא באתר Smartair.

 

1.3.         Smartair הינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים  (להלן – "השירותים השונים"). Smartairופועלת כשליחה מטעם לקוחותיה אצל הספקים השונים ומכאןשאין היא נושאת באחריות כלשהי לגבי עצם אספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם, התאמתם להזמנה או שינוים במחיר הסופי אלא אם כן אירעה התקלה בגין מעשה או מחדל של החברה.

 

1.4.         Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני שירותים שונים ונתונים לאחריותם, תנאיהם ושיקוליהם דוגמת מובילים אוויריים, מארגני חבילות נופש, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").

 

1.5.         Smartair מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

 

1.6.         כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין כגון מועדי טיסה,  פרטי המוביל והמטוס, טרמינל  וכיוצא באלו נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. החברה  מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, החברה  אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

 

1.7.         Smartair לא תהיה אחראית לביטולים, שיבושים ולתקלות לא צפויות באספקת השירותים המוזמנים ושאינן בשליטתה, לרבות כח עליון, הפסקת פעילות חברת התעופה, מצבי חירום ומתיחות צבאית וכו' אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

 

1.8.       בלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" מקבל על עצמו המזמין את כל התנאים וההתחייבויות המפורטות במסמך התנאים הכלליים.  כל התחייבויות המזמין לרבות תנאי הביטולים והשינויים יהיו בתוקף מרגע סיום הבקשה בעת הלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" שבאתר. לא  ניתן לבטל הזמנה גם אם טרם התקבל אישור סופי על ההזמנה אלא רק בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן. מרגע  הלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" תהא החברה רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי  בגובה עלות ההזמנה.

 

1.9.      הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד ההזמנה ואינו מובטח. בשלב זה, בו טרם ניתן אישור סופי ובכתב להזמנה, ההזמנה היא בגדר "רשימת המתנה", או "בקשה  להזמנה"  כלומר ממתינה לאישורה בידי הספקים השונים ביחס  למחיר  ולזמינות המוצעים. עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה תהיה Smartair, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר   ההזמנה ותנאיה. במקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.

 

1.10. החברה רשאית לפצל את ההזמנה ככל שכלולים בה מספר נוסעים בהתאם לשיקול דעתה אלא אם הודיע לה אחרת המזמין במפורש ומראש  למייל service@support.smartair.co.il  .

 

1.11.  לאחר השלמת "הבקשה להזמנה" יופיע על המסך  מספר הזמנה. שמור והצג מספר זה בכל בירור או פנייה מול  Smartair  מיד בתום תהליך ההזמנה תשלח אליך הודעה ובה פירוט בקשת ההזמנה  והנחיות נוספות.  מידה ולא נתקבלה הודעת מייל כאמור בדוק בתיבת ה"ספאם"/זבל וצור קשר מיידית עם Smartair. הנחיות  נוספות תמצא בסעיף 1.19 להלן.

 

1.12.   במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה (כולה או מקצתה) או שכרטיסי הטיסה לא יתקבלו אצל המזמין בתוך 12 שעות ממועד הבקשה להזמנה בימי חול או  24  שעות בסופי שבוע או חגים, רשאי  המזמין לבטלה ללא חיוב וזאת לאחר שיודיע על כך לSmartair-  במייל או בהודעה טלפונית.

 

1.13.    לאחר אישורה הסופי של  ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי של הלקוח , תעביר חברת Smartair  ללקוח  את מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר בעת הזמנתו וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות מביצוע  החיוב. במידה ומועד טיסתו הראשונה בהזמנה הוא פחות  מ - 48   שעות ממועד החיוב, יועברו המסמכים מידית.

 

1.14.    שעות הפעילות של המוקד הטלפוני הן הימים א-ה בין השעות 09:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-13:00. בשבתות ובחגי ישראל  המוקד הטלפוני אינו פעיל אך ניתן להשאיר הודעות במוקד שירות קבלת הודעות או לשלוח מייל או הודעת פייסבוק.    הזמנות לרבות הזמנת טיסות, סידורי קרקע, ביטוחים, אשרות, השכרת רכב וכו' שיבוצעו בימי חול אחרי השעה 16:00 ואחרי 12:00 בימי שישי וערבי חג או שבוצעו אחרי שעות הפעילות של המוקד הטלפוני יטופלו מול הספקים והמזמין ביום העסקים הבא.

 

1.15.    הזמנות שמועד יציאתן פחות מ - 12 שעות מביצוע ההזמנה יאושרו, יחויבו ויכורטסו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם נציג במוקד הטלפוני וההזמנה אושרה בפועל  או שהלקוח קיבל במייל שובר/אישור הזמנה או   כרטיס טיסה. 

 

1.16.    במקרים של דחיפות גבוהה הנוגעים לטיסות שמועדן תוך 12 השעות הקרובות, ניתן להשאיר הודעות דחופות במוקד ההודעות של האתר בטלפון 03-5500990  או בדף הפייסבוק של האתר. 

 

1.17.    לדרישת החברה, ימסור הנוסע המזמין את פרטי התקשרות עמו טלפון  או יהיה נגיש לקבלת דוא"ל לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ככל שהוזמנה).  החברה  לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע או שהנוסע לא קרא את ההודעות שנשלחו אליו.

 

1.18.    על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

 

1.19.      במידה ובמהלך ההזמנה הוזנו פרטי כרטיס אשראי, תהליך ההזמנה נקטע או שהאתר אינו מגיב  או שלא נתקבל מייל     

           אישור "בקשה להזמנה"  ובו מספר הזמנה  או שלא נתקבל אישור הזמנה/כרטיסי טיסה יש להפסיק את  הליך ההזמנה  

           מיידית  ולהודיע על כך לחברת Smartair במייל או בהודעה טלפונית.  בכל מקרה אין לבצע הזמנה חוזרת/נוספת מחשש

           לכפל הזמנות. חברת Smartair  לא תהיה אחראית לביטולי הזמנות כפולות והמזמין יישא בעלויות הביטול ככל שיוטלו

           על ידי הספקים. חברת Smartair  מתחייבת לפעול מול הספקים לצמצום העלויות. 

 

1.20.       אתר  Smartair   עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המציעים שירותים שונים בתחום התיירות. Smartair  לא תהיה אחראית למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתרים אלו. כל השירותים המוצעים יהיו בהתקשרות ישירה בין האתרים למזמין על פי תנאי הרכישה, המחיר  והאחריות של האתרים. השימוש באתרים אלה יבוצע על ידי המזמין ובאחריותו בלבד.  

 

1.21.       ביצוע הזמנה באתר כמוה כאישור בכתב ומהווה אישור לחברת  Smartair לשלוח אליך מדי פעם מידע  בדואר רגיל או  בדואר אלקטרוני  וכן במערכות הודעות טלפונית או מסרונים לצרכי שיווק ופרסום. ניתן  לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של חברת Smartair המופיעה באתר והמהווה חלק ממסמך זה.

 

1.22.   לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו  דרכון תקף   

  לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.

 

1.23 עקב משבר נגיף הקרונה יתכנו שינויים תכופים בהנחיות רשויות הבריאות במדינות המוצא ובמדינות היעד בכל הכרוך במועדי  הטיסות, יעדים פתוחים לקבלת נוסעים, חובת בידוד במדינת היעד, סגרים, בדיקות רפואיות לפני הטיסה ןלאחריה והצגת תיעוד מתאים, מגבלות תנועה ושהייה, שירותי קרקע, דרכונים ועוד. 

        יוזכר עוד כי צוותי הבידוק והטיסה רשאים להעלות דרישות ואיסורים נוספים ואף למנוע מנוסע המחזיק בכרטיס ואף ביצע צ'ק אין מוקדם מלטוס.

        על הנוסע לבדוק את מצב התחלואה והנחיות רשויות הבריאות המפורטות בבמדינת היעד ובמדינת המוצא באשר לכללים הנהוגים  והמעודכנים. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו על ההנחיות וההמלצות המפורטות קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש כי לא תתקבל כל בקשה לביטול הזמנה לנמל מוצא או יעד  שלגביו פורסמו בעבר טרם ההזמנה הנחיות/מגבלות.

             במצבבויתפרסמו הנחיות או מגבלות חדשות לאחר השלמת ההזמנה, Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות לטובת   

             לקוחותיה ולפנות אל נותני השירותים השונים לביטול הזמנת  השירותים  ולסייע  ללקוחותיה ככל שיהא בידה.

            מידע והנחיות תוכלו למצוא באתר משרד הבריאות:

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/                                                            

 

           ובאתר משרד החוץ :

     https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

 

1.24           המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים   

   בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים אלה. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו

   אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מהחברה. לא תתקבל דרישה כלשהי

   לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמה "אזהרת המסע" קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש, כי החברה  אינה  

   מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר השלמת ההזמנה.

   "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:                                           

                      http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx

1.25     למשרד הבריאות הנחיות מפורטות באשר למדיניות החיסונים והבריאות הנוגעים ליעדים בחו"ל. על כל  מזמין           

           להתעדכן קודם נסיעתו על ההנחיות וההמלצות המפורטות קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש כי לא תתקבל כל בקשה

           לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמו בעבר הנחיות/מגבלות והחברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם פורסמו

          הנחיות/מגבלות לאותו היעד לאחר השלמת ההזמנה. מידע והנחיות משרד הבריאות ניתן למצוא באתר:            https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx

 

תשלומים והחזרים

1.25      המחיר הינו נכון לרגע הפירסום באתר ועשוי להשתנות במהלך תהליך ההזמנה ועד לרגע התשלום. כך גם לגבי 

             הצעות מחיר לשינויי מסלול ומועד. הללו נכונות לרגע בו ניתנו ואף בהם  המחיר  וזמינות המקומות נקבעים על   

              ידי הספקים וכפופים  לאישורם  הסופי.

 

1.26      כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של Smartair  כוללים את כל המיסים  וההיטלים,  וכל  

          הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה. למעט דמי טיפול כפי שיפורט להלן.

 

1.27      כל החיובים יבוצעו בשקלים לפי שער ההעברות וההמחאות (מכירה) כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע   

            ההזמנה.  לקוח המעוניין בחיוב כרטיס האשראי במט"ח יבצע בהזמנה טלפונית באתר ונציג  Smartair יבדוק  אפשרות זו יחד עם הלקוח.

 

1.28     נוסף למחירי השירותים המופיעים באתר, תגבה חברת Smartair סך של 12 דולר להזמנה ללא קשר למספר הנוסעים בהזמנה  כדמי טיפול ומהזמנות  אשר יטופלו טלפונית יגבו 23  דולר נוספים. סה"כ דמי טיפול ושירות להזמנות טלפוניות יהיה 35 דולר.  דמי טיפול אלה לא יוחזרו בשום מקרה למעט  ביטולים  במסגרת חוק הגנת הצרכן.

 

1.29     Smartair  תגבה סך של 70 דולר לכל כרטיס ו/או נוסע, בנוסף לדמי הביטול/שינוי מטעם הספקים  כדמי טיפול      

            בביטולים שאינם במסגרת חוק הגנת הצרכן ובשינויים שיבוצעו לבקשת המזמין כפי שיפורט להלן. דמי הטיפול  יגבו גם      

            במידה ויתקבלו החזרים מחברת התעופה או ספק  לאחר פניית המזמין אליהם במישרין.

 

1.30     יודגש כי ככל שיימצא כי למזמין עומדת זכות להשבת כספים בגין הזמנתו,  הללו יושבו לו רק לאחר שספקי שירות  

            יעבירו את  הכספים בפועל אל  Smartair  והללו יושבו כאמור מידית אל המזמין.  החזרים שקליים  של  חיובים  שננקבו

           במט"ח יבוצעו לפי  שער החליפין בו בוצעה העיסקה.

 ג': ביטולים ושינויים בהזמנות:

.2.1.     ככלל, למזמין שמורה הזכות לשנות, לבטל או להוסיף על הזמנתו כל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-             1981,   תקנות הגנת הצרכן, הנחיות   הספקים (חברות התעופה, נותני שירותים וכו')   וההסכמות במסמך זה.

             Smartair שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי חבילת התיירות   או חלקם במידה והלקוח יבחר     

             לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב  אחד או יותר ממרכיבי  הרכישה אותה ביצע. במקרה זה יבוצע  הביטול ללא כל חיוב

             ללקוח על מרכיבי הרכישה אותם ביטלה Smartair.

.2.2.     ביטול הזמנות במסגרת החוק להגנת הצרכן (עיסקת מכר מרחוק).           

2.21.   בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה הצרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות  והנופש   בתוך 14 ימים  

            מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים, לפי המאוחר, אם   מועד ביטול העסקה אינו

            חל   בתוך  שבעה ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות   להינתן.

 

 2.22    בהזמנות בהן  נרכשו רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים  יחשב מועד מתן השירות הראשון בהזמנה  כמועד הקובע לצורך   

           חישוב מניין שבעת הימים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן לביטול הההזמנה כולה. לא ניתן לבטל רכיבים נפרדים או  

            עיסקאות לפי סעיף זה בהזמנה שמרכיביה נרכשו מספקים שונים או בנפרד אם מועד מתן השירות הראשון שבעיסקה חל 

            בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים קודם למועד בו אמור השירות להינתן.

 

2.23.    בעיסקאות ובהזמנות בהן  נרכשו רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים  או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים   

            אחרים  בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול.

            לצורך כך בעיסקה בה  נרכשו מספר כרטיסי  טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת וכל   

            כרטיס אשר  בו  שולבות יותר מחברת תעופה אחת  יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעיסקה  נפרדת.

            לעניין זה  יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.

 

2.24      בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר Smartair לצרכן, בתוך 14 ימים  מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו  של הצרכן בשל העסקה   ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות   או העסקה, או 100 ₪ , לכל מזמין,  לפי הנמוך מביניהם.

 

 2.25.  בעיסקת  מכר מרחוק עם מזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (קרי, מעל גיל 65) או עולה חדש, רשאי המזמין  לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמכי הנסיעה, לפי המאוחר, ולא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין (שיחה - לרבות תקשורת אלקטרונית).  בכל ביטול המתאים להוראות סעיף זה יתבקש המזמין להציג תיעוד מתאים לפי הוראות החוק.

 

2.26.   המחירים המוצגים באתר לשירותי הארחה, נסיעה, חופש  ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל מתייחסים  לעיסקאות

           ללא זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן/עיסקת מכר מרחוק. הצעות מחיר למוצרי תיירות הר"מ והניתנות  לביטול לפי חוק

          הגנת הצרכן  יהיו בעלות של 150% מעיסקה זהה למוצרים אלה המוצעים ללא זכות ביטול. מזמין  המעוניין ברכישת מוצרי

          תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל וניתנים לביטול לפי חוק הגנת הצרכן, יבצע  הזמנה טלפונית, יפנה לשירות

           הלקוחות של  Smartair  ויבקש להזמין את  מוצרי התיירות שלעיל עם אפשרות ביטול  לפי חוק הגנת הצרכן. 

 

2.27     למען הסר ספק  מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות    

            הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בתנאים אלו כדי

           לגרוע מהוראות החוק.

 

2.27.  בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה תועבר בעל פה או בדואר רשום או בדוא"ל או  בטופס ביטול הזמנה שבאתר. נא ודאו כי בקשת הביטול ששלחתם  נתקבלה  במשרדי החברה ובקשתכם אושרה.

 

2.28. לדרישת מקצת מחברות התעופה ימלא המזמין טופס ייעודי לביטול ויעבירו ל  Smartair(ניתן לקבלו אצל נציגנו) הטופס ימולא במידת האפשר בשפה האנגלית.  Smartair  תעביר את הבקשה לחברת התעופה,  תעקוב ותעדכן את המזמין. נציגי Smartair יסייעו ככל שיידרש לכל בקשת עזרה  בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לחברת התעופה.

 

.2.3.  שינוי וביטול הזמנות שאינן במסגרת החוק להגנת הצרכן

2.31.    על הזמנות של כל מוצרי התיירות ובכללן טיסות, חבילות נופש, בתי מלון, השכרת רכב, כרטיסים למופעים,  חבילות סקי

            וכל סידורי הקרקע הרלוונטיים אשר אינן עונות על תנאי הביטול בחוק להגנת הצרכן יחולו דמי ביטול  כפי שיחולו על פי

             קביעת הספקים.  Smartair  מתחייבת לברר עבור המזמין  ולפי בקשתו כל  מידע על דמי הביטול  והשינוי להזמנתו ותסייע

             לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

2.32.    על כל  נוסע ועל כל קטע טיסה בהזמנה שתשונה או תבוטל  ואינה עונה על תנאי חוק הגנת הצרכן תגבה Smartair  סך של 70   

           דולר נוספים  לנוסע/קטע  כדמי טיפול בביטול או שינוי ההזמנה וזאת בנוסף לדמי ביטול או  השינוי מטעם הספקים וחוקי  

           כרטיס הטיסה, ככל שיהיו.  

         

2.33.  למרות האמור לעיל, בטיסות "לאו  קוסט"  יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות הכרטיס מרגע ההזמנה למעט כאמור במקרים  

            בהם יחול חוק הגנת הצרכן- ביטול עיסקת מכר מרחוק סעיף 14(ג)(ו).

 

2.34   המחירים המוצגים לשירותי הארחה, נסיעה, חופש  ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל מוצעים  ללא אפשרות  ביטול

         לפי חוק הגנת הצרכן (ביטול עיסקת מכר מרחוק) ולפיכך יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות  השירותים בעת  ביטולם.  Smartair    מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול נותני השירותים השונים להקטנת   דמי  הביטול  ולסייע  ללקוחותיה ככל    

          שיהא בידה.

 

2.36.  כל בקשה לשינוי  או ביטול טיסה שלא במסגרת החוק להגנת הצרכן תועבר ל  Smartair בכתב. שינוי בפרטי ההזמנה ינו כביטול   

          ההזמנה ועריכת הזמנה  חדשה לכל דבר ועניין. Smartair אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוים בתאריכים או  יעדים או   

         בשמות המוזמנים ועניינים אלה נתונים למדיניות הספקים. 

             

2.37.  במידה וימצא כי למזמין זכות, בהתאם לקביעת חברת התעופה או הספק,  לקבלת החזר מחברת התעופה עבור מיסי נמל בגין ביטול טיסתו,  ימלא המזמין טופס בקשה להחזר מיסי נמל.   Smartair תעביר טופס בקשה זה לחברת התעופה. יודגש כי  ההחזרים, ככל שיהיו, כפופים להחלטת חברת התעופה והללו יושבו ללקוח רק לאחר שחברת התעופה תעביר את הכספים בפועל אל  Smartair . על החזרים אלה  תגבה  כאמור  Smartair סך של עד 40 דולר לנוסע ולקטע טיסה דמי טיפול בבקשה זו.  

 

        2.38.     Smartair מתחייבת לפעול בנאמנות ובמסירות מול הספקים השונים וחברות התעופה לצמצם או לבטל את דמי הביטול  ו/או

                    השינוי ככל שניתן ולפעול להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין  לרבות החזר מיסי נמל. יצוין שוב כי דמי הביטול והשינוי

                    נקבעים על ידי הספקים השונים וכל שינוי בהם נתון להחלטתם.  Smartair מתחייבת לפעול מול ספקי השירות בנחרצות להשבת

                    כל ההחזרים המגיעים למזמין ותעביר למזמין מידית את   כל הכספים אותם השיבו הספקים למעט דמי הטיפול כאמור.    

 

2.39.   יתכנו שינויים או ביטולים בהזמנות או בחלק מהן כתוצאה מאירועים לא צפויים שמקורם ב"כח עליון", פשיטות רגל של

           הספקים   חברות התעופה, פגעי מזג אוויר אירועים מלחמתיים וכו'. יובהר  כי  Smartair לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות

           לכל בקשה להחזר בגין אירועים אלה. החזרים בגין שינויים או ביטולים יהיו בכפוף למדיניות ההחזרים אצל הספקים. Smartair        מתחייבת לפעול  במסירות   ובנאמנות מול הספקים השונים  ולסייע ללקוחותיה  ככל שיהיה בידה.

        Smartair   תגבה  דמי טיפול בהחזרים אלה בסכום של עד 10 דולר לנוסע/הזמנה.  

 

2.40.   על המזמין לדאוג לביטוח נסיעות מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח נסיעות אישי ומטען. ביטול  או שינוי   

           הזמנה במקרה חלילה של אשפוז בבית חולים או מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה  וההחזרים בגינם יהיו בכפוף

           למדיניות הספקים וחברות התעופה ולהנחיותיהם. Smartair לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה של החזר

            ולתוצאות העלולות לנבוע מאי עשיית הביטוח כאמור. Smartair מתחייבת לפעול במסירות   בנאמנות מול הספקים השונים    

           ולסייע  ללקוחותיה  ככל שיהיה בידה.

 

ביטול הזמנות  על ידי החברה

2.41.חברת Smartair רשאית לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינה תלויה בה וזאת לא יאוחר מ 14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו, יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין  לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפיSmartair בעניין זה.

 

2.42    מבלי לגרוע מהוראות מסמך זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן Smartair תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, גם במקרה בו נשלח אישור הזמנה מטעם  Smartair  או  הספק עצמו  באחד מהמקרים הבאים: (א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב אצל הספק או אצל Smartair באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי השירות, לרבות מחיר השירות או תיאורו על בסיסם נערכה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה בו אירעה תקלה בתקשורת או בהעברת המידע שהתקבל ממסדי נתונים/אתרי השוואות/ספקים ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת השירותים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבויותיו  מהתחייבויותיו  כגון ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות שהזמין, מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים,  קבלת סירוב לאישור העיסקה מחברת האשראי.  הזמנה שבוטלה כאמור לא תזכה את המזמין בכל סעד שהוא ולמזמין  לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי Smartair בעניין זה.

 

ד': הזמנת טיסות:

3.1.  הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות גם אם הוזמנו כשירותים הנמכרים כחבילה אחת.

 

3.2.  על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע  בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

 

3.3.  כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. מדיניות חברות התעופה/ספק או מארגן הטיסה לגבי כל

כרטיס וכרטיס מפורטת באתרי חברת התעופה ובמערכות ההזמנות (להלן-  "חוקי  הכרטיס") לרבות שינויים וביטולים

ועלותם. כל שינוי או ביטול ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות זו. לחברת Smartair אין כל יכולת לשנות כללים או מדיניות של חברת תעופה או ספק. חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע חברת Smartair תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס הרלוונטיים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את חוקי הכרטיס ומדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

3.4  אתר Smartair   מציע שילובי טיסות בין חברות שונות וממקורות שונים. אף כי מדובר בהזמנה אחת באתר, הטיסות המוזמנות מהוות הזמנות משנה נפרדות מכל ספק. בהזמנה משולבת זו יופק לכל קטע טיסה ועבור כל נוסע כרטיס טיסה נפרד. כל קטע/ כל רכיב בהזמנה יחשב כעיסקה נפרדת ולא יהיה כל קשר בין הקטעים בכל הכרוך בביטולי טיסות או שינויים.  יובהר כי ביטול קטע טיסה אחד על ידי הלקוח או על ידי חברת התעופה/הספק אינו מחייב ואינו נוגע לקטעי טיסות אחרים המוזמנים ומכורטסים בחברות תעופה אחרות והללו יעמדו ככרטיסים נפרדים בפני עצמם.

         

3.4.   אתר Smartair מציע כרטיסי טיסה  הכוללים  לעיתים טיסות המשך וחניות ביניים בין הטיסות. משך חניות הביניים נקבע על ידי חברות התעופה ובאחריותן לפי פרמטרים קבועים ויחודיים לשדה התעופה ולטיסה עצמה.  כרטיסי הטיסה לטיסות אלה מונפקים אך רק באישור חברות התעופה ורק כאשר פרק הזמן  בחניית הביניים בין הטיסות עומד במינימום הנדרש ומאפשר לנוסע לעבור מטיסה לטיסה. למרות  האמור, עלול הנוסע להחמיץ את טיסת ההמשך כתוצאה מעיכובים בשדה או איחור בטיסה.  באחריות  המזמין לבדוק בעצמו בעת ההזמנה את טיסות ההמשך וחניות הביניים והתאמתן לצרכיו ובמידת הצורך לבחור טיסת המשך אחרת.  לבקשת המזמין, נציגי  Smartair יבדקו את התאמת השדות/זמני ההמתנה  בין הטיסות והתאמתם לנוסע ויסייעו למזמין ככל שיתבקש.

 

3.5.  למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע בפועל את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

3.6.  Smartair  לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור או ביטול בתובלה אווירית אשר הם באחריות ובשליטת המוביל האווירי לרבות איחור/ביטול   הנובעים   מ"כוח עליון" או הפסקת פעילות חברת התעופה.

 

3.7.  זכויותיו של הנוסע בכל הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה מפורטות  היטב בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. Smartair מתחייבת ליידע את הנוסע על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק ולפי בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות החוק האמור.

 

3.8.  נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי בטיסה או על ביטול טיסה, 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ובנסיבות השינוי ובהתאם לחוק שירותי תעופה הנזכר לעיל, יוכל לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי, ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת בעת קבלת ההודעה.

 

3.9.    פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, יתכנו ביטולים או שינוים במועדי ובמסלול טיסתכם ביוזמת חברת התעופה. חברת התעופה תודיע על שינויים אלה באמצעותנו או ישירות אליכם בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם השארתם באתר בעת ההזמנה. חברת התעופה עשויה אף להציע לכם חלופות לטיסתכם. אינכם מחויבים לקבל הצעות אלה. אנא פנו אלינו לבחינת זכויותיכם על פי חוק ולהצעת חלופות נוספות ככל שיהיו.

 

3.10.      הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם לכל הטיסות הסדירות/שכר ובטיסות ה"לאו קוסט" ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי. בטיסות שכר, בהן לא ניתן לבצע צ'ק אין מוקדם,  חובה לאשרר כל טיסה לפי ההנחיות באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה. במידה והנוסע אינו מצליח לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה עליו לפנות מיידית ולדווח  למוקד השירות של Smartair. הנוסע יוכל גם לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו באתר האינטרנט של השדה ממנו ממריאה טיסתו או באתר חברת  התעופה או באמצעות פנייה אל החברה. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע  צ'ק אין מוקדם או מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

 

3.11.      למובילים אוויריים ולרשויות הגירה מדיניות משתנה באשר לנוסע שאין בידו אשרת כניסה ליעד ביניים במסלול הטיסה או כרטיסי טיסה לטיסות המשך ו/או לטיסת החזור. חברות התעופה ורשויות ההגירה עלולים למנוע את עלייתו לטיסה או את כניסתו למדינת היעד של נוסע במידה ואין ברשותו אשרת כניסה ליעד ביניים או כרטיס לטיסת המשך או כרטיס לטיסת החזור והדבר נתון לשיקולם הבלעדי של המובילים האוויריים ורשויות ההגירה בכל מסלול טיסה/יעד (וללא כל קשר לאשרת כניסה). על הנוסע לבדוק ולוודא בעצמו מהן דרישות המובילים האוויריים ומדינות היעד והביניים בעניין זה הנוגעות אליו באופן אישי. Smartair תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות המובילים האוויריים ומדינות הביניים/יעד ותסייע לו בעניינו ככל שתתבקש. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הנוסע.

 

3.12. על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות טרם הטיסה בטיסות בינלאומיות ושעתיים בטיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי Smartair, ומשכך אינם תלויים בה.

 

3.13. אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך/טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו   להטלת קנס על ידי חברת התעופה. במידה והנוסע לא מתכוון להגיע לטיסת ההלוך או לטיסת המשך במסלולו או לא הגיע לטיסה עליו לדווח מידית  ל Smartair על מנת  שנוכל לנסות לשמור על כרטיס טיסת החזור או טיסות בהמשך המסלול. בכל מקרה, החזרים בגין אי הופעה או ביטול/שמירת  כרטיסי טיסת ההמשך/החזור לרבות החזרים ככל שיהיו, יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

 

3.13   נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות.

  לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור       רפואי מתאים בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף  בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי   כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה  להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע  27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה,  בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.  החברה  מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה ולא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה.

 

השירותים הניתנים בטיסה

3.14    Smartair תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי    הבקשה תמולא, אלא אם הוגדרה מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

 

3.15   לחברות התעופה השונות מדיניות והגדרות שונות  בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה וללא קשר להגדרת הטיסה  כטיסה סדירה, לאו קוסט או טיסת שכר. לעיתים יתכנו הבדלים בשירות הניתן אפילו באותה טיסה עצמה ובהתאם  לסוג      

הכרטיס. בטיסות "Low Cost ", בטיסות שכר ובמקצת מהטיסות הסדירות ניתן שירות חלקי ובתשלום בכל או בחלק מהשירותים הבאים- צ'ק אין מוקדם, כבודה, הושבה, ארוחות ובידור. הושבה מוקדמת אינה מובטחת וכפופה למדיניות הספקים והמפעילים. מידע מפורט בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה מופיע באתר בעת ההזמנה בדפי החיפוש והתוצאות בטיסה הנבחרת ובסימון המתאים וכן באמצעות נציגינו ובאתר חברת התעופה.

 

3.16   באפשרות הנוסע להזמין הושבה מוקדמת/מושב מועדף או כבודה/כבודה נוספת או מזון או מוצרים ללא מכס תמורת תשלום.ניתן לבצע הזמנות אלה באתר או בעזרת  נציגי השירות של Smartair בעת ההזמנה או לאחריה או באתר חברת התעופה או בשדה התעופה. אין בהזמנה זו ובתשלום מראש משום התחייבות של  Smartair  או המוביל האווירי למתן השירות גם אם אושרה ההזמנה והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של קברניט הטיסה. המחיר המוצג באתר Smartair  בעת ההזמנה לשירותים אלה כולל עמלת שירות בסך 5-15 דולר לכל פריט בהזמנה. 

   אפשר והמזמין יוכל לבחור מושב או להזמין כבודה ללא עלות בהזמנה ישירה באתרי חברות התעופה. יתכן  ועלותם של   

   מקצת מהשירותים הניתנים  לרכישה בשדה תהיה גבוהה יותר מאשר ברכישה מוקדמת באתר Smartair או באתר חברת   

   התעופה.  Smartair  מתחייבת לערוך  לטובת נוסע ועל פי בקשתו  כל בירור לגבי התנאים והשירותים הניתנים בטיסה  

   ולגבי אפשרויות הרכישה ועלויות רכישתם.

 

3.17     בכל מקרה בו ביצע נוסע צ'ק אין מוקדם  ותשלום מוקדם עבור כבודה באופן עצמאי באתר חברת התעופה יש  להביא לשדה התעופה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום ולהציגם בשדה.

                                                                                                   

ה': טיפול בפניות, תלונות ובקשות:

4.1.   בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת service@support.smartair.co.il  . החברה מתחייבת לטפל בבקשות  ולהשיב

         ללקוח תוך  שני ימי עבודה  מקבלתן  בכפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. יודגש  כי אין בסמכות Smartair   לאשר בקשות או  שינויים  ומשכך  אלה אינן  תלויות  בה. אישור הבקשות כפוף לזמינות המוצרים,  מדיניות הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה הרלוונטיים. Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע   ללקוח ככל שיהיה בידה.

 

4.2.   לרשות המזמין קיימת אפשרות להעביר ל Smartair כל תלונה או בקשה הקשורה בשירותים שניתנו באמצעות פניה בכתב למחלקת שירות הלקוחות בחברה בכתובת המצוינת בתחילת מסמך זה או במייל בכתובת service@support.smartair.co.il  לצערנו   לא  נוכל לטפל בפניות בעל פה.

 

.4.3  על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות  מקוריות,  שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית  המלון וכל  מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת.

 

4.4. במקרה נזק או אובדן או איחור בקבלת כבודת הנוסעים ידווח הנוסע מידית לחברת התעופה על האירוע במשרד  אבדות ומציאות שבשדה ויקבל אישור מתאים על כך. פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה בצירוף המסמכים המתאימים. חב' Smartair תעביר לנוסעים פרטי דרכי התקשרות אל משרדי חברות התעופה המטפלים  בעניינים אלה.

 

4.5    על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות Smartair כאמור, בהקדם  האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3  שנים קודם לתלונה.

 

.4.6. Smartair מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין  לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש  להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית.  נציגי Smartair  יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לספק.

 

ו' : מדיניות פרטיות:

5.0. מדיניות הפרטיות שלנו מפורסמת באתר בנספח מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר והינם חלק והמשך למסמך התנאים  הכלליים.