חוק שירותי תעופה - תמצית.

האמור להלן הינו תמצית כללית בלבד ולצרכי מידע, הנוסח המחייב, הרחבות ופירוט נוסף תוכלו למצוא בחוק שירותי תעופה, (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב, 2012 ויש  לעיין בו. תוכלו למצוא קישור לחוק גם בדף הבית באתר החברה www.smartair.co.il.

המראה באיחור של שעתיים לפחות

שירותי סיוע-מזון ומשקאות ושירותי תקשורת: כן, רק במעמד השדה כן

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה: לא

השבת תמורה או כרטיס חלופי: לא

פיצוי כספי: לא

המראה באיחור של 5 עד 8 שעות

שירותי סיוע-מזון ומשקאות ושירותי תקשורת:כן, רק במעמד השדה ובמקרה איחור

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה: לא

השבת תמורה או כרטיס חלופי: כן

פיצוי כספי: לא

טיסה שבוטלה ללא הודעה מוקדמת או איחור בהמראה של מעל 8 שעות

שירותי סיוע-מזון ומשקאות ושירותי תקשורת: כן, רק במעמד השדה

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה: כן

השבת תמורה או כרטיס חלופי: כן

פיצוי כספי: כן. הפיצוי יופחת בחצי אם הוסכם על כרטיס טיסה חלופי בהתאם לזמני העיכוב ומרחקי הטיסות הקבועים בחוק

טיסה שבוטלה או נדחתה / הוקדמה בלפחות 5 שעות ונתקבלה הודעה מוקדמת של פחות מ- 14 ימים לפני הטיסה

שירותי סיוע-מזון ומשקאות ושירותי תקשורת: לא

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה: לא

השבת תמורה או כרטיס חלופי: כן

פיצוי כספי: כן. הפיצוי יופחת בחצי אם הוסכם על כרטיס טיסה חלופי בהתאם לזמני העיכוב ומרחקי הטיסות הקבועים בחוק

טיסה שהוקדמה בלפחות 5 ועד 8 שעות ונתקבלה הודעה מוקדמת של פחות מ 14 ימים לפני הטיסה

שירותי סיוע-מזון ומשקאות ושירותי תקשורת: לא

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה: לא

השבת תמורה או כרטיס חלופי: כן

פיצוי כספי: לא

טיסה שהוקדמה או נדחתה ביותר מ- 8 שעות ונתקבלה הודעה מוקדמת של פחות מ 14 ימים לפני הטיסה

שירותי סיוע-מזון ומשקאות ושירותי תקשורת: לא

שירותי סיוע – שירותי הסעה ולינה: לא

השבת תמורה או כרטיס חלופי: כן

פיצוי כספי: כן

הערות נוספות

האחריות לשירותי סיוע ולפיצוי היא על חברת התעופה או מארגן הטיסה.

אנו נטפל עבורך בהשבת התמורה מחברת התעופה.

זכאות לשירותי סיוע על פי חוק תהיה במצב בו נדחתה או בוטלה הטיסה ללא הודעה מוקדמת והנוסע התייצב בשדה התעופה כדין.

זכאות לסיוע בהלנה תהיה באם נדרשת לינת לילה כתוצאה מביטול או דחיית הטיסה.

נציגי חברת התעופה או מארגן הטיסה מחויבים להציע לך חלופות מתאימות לטיסתך במקרה וטיסתך בוטלה.

החוק פוטר חובת פיצוי במצבים מיוחדים דוגמת כח עליון או השבתה.

החוק פוטר מחובת פיצוי או סיוע במקרה בו הנוסע הגיע ליעדו בזמן או אם כרטיס הטיסה ניתן מתנה או הטבה .

גובה הפיצוי נקבע לפי מרחק הטיסה ומתעדכן מעת לעת.

ביטול או הקדמת טיסה 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה אינם מזכים את הנוסע בסיוע או בפיצוי על פי חוק שירותי תעופה.