Smartair, Smartair vacation – תנאים כלליים להזמנות

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

המלאכה 4 , רעננה , 4366102

טל': 03-5500990

דוא"ל: info@smartair.co.il

(להלן -  "החברה"  או " "Smartair).

smartair.co.il הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי לטיסות, חבילות, שירותי קרקע ושאר  מוצרי  תיירות. (להלן – "האתר")

 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

 

1.1.         התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair (המפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי  (www.smartair.co.il במסגרת ההזמנה. ביצוע ההזמנה כמוהו כקבלת כל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמך זה ובמסמכים הנלווים.

 

1.2.         הוראות כלליות אלה תחולנה גם על כל מרכיבי ההזמנות שעניינן דרכונים ואשרות, חבילות תיור, הזמנת מלונות, השכרת רכב וביטוח. בנוסף להוראות אלה, יחולו על כל מרכיבי ההזמנות  הוראות מפורטות המהוות חלק בלתי נפרד ממסמך זה. את ההוראות המפורטות למרכיבי הזמנות אלה תוכלו למצוא באתר Smartair.

 

1.3.         Smartair הינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים  (להלן – "השירותים השונים").

 

1.4.         Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").

 

1.5.         Smartair מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

 

1.6.         כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין כגון מועדי טיסה,  פרטי המוביל והמטוס, טרמינל  וכיוצא באלו נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. החברה  מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, החברה  אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

 

1.7.         Smartair לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

 

1.8.         הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד ההזמנה

    ואינו מובטח. הזמנת מוצר מן השירותים השונים שאינה מאושרת במועד ההזמנה, הנה בגדר "בקשה  להזמנה" עד לאישורה

    בידי הספקים השונים. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי ב Smartair, למעט האמור בעניין זה להלן.

 

1.9.       עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה, תהיה Smartair, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה,

   ובמקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.

 

1.10.    התחייבויות המזמין לרבות תנאי הביטולים והשינויים יהיו בתוקף מרגע סיום הבקשה בלחיצה על לחצן "סיים הזמנה". לא        

  ניתן לבטל הזמנה גם טרם התקבל אישור סופי על ההזמנה אלא רק בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן. מרגע הבקשה    

  להזמנה תהא החברה רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי  

  בגובה עלות ההזמנה.

 

1.11.    במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה, כולה או מקצתה, בתוך 72 שעות ממועד הבקשה להזמנה, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב. המזמין יהיה רשאי לוותר על זכותו לבטל את הבקשה להזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה זמן ארוך יותר. במניין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת, ובמקרה של בקשות להזמנות חו"ל גם ימי א', בהם לא ניתן לקבל אישורים מהספקים השונים.

 

1.12.    לאחר אישורה הסופי של  ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי של הלקוח , תעביר חברת Smartair   ללקוח  את מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר בעת הזמנתו וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות מביצוע  החיוב. במידה ומועד טיסתו הראשונה בהזמנה הוא פחות  מ - 48   שעות ממועד החיוב, יועברו המסמכים מידית.

 

1.13.    שעות הפעילות של המוקד הטלפוני הן הימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-14:00 בשבתות ובחגי ישראל  המוקד הטלפוני אינו פעיל אך ניתן להשאיר הודעות במוקד שירות קבלת הודעות.

 

1.14.    הזמנות שיבוצעו בימי חול אחרי השעה 19:00 ואחרי 12:00  בימי שישי וערבי חג או שבוצעו אחרי שעות הפעילות  של המוקד הטלפוני יטופלו  ביום העסקים הבא.

 

1.15.    הזמנות שמועד יציאתן פחות מ 12 שעות מביצוע ההזמנה ובוצעו בשעות הפעילות  של המוקד הטלפוני יאושרו, יחויבו ויכורטסו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם נציג במוקד הטלפוני וההזמנה אושרה בפועל  או שהלקוח קיבל במייל כרטיס טיסה.

 

1.16.    לדרישת החברה, ימסור נוסע המזמין בהזמנה ישירה מהחברה  הכוללת שירותים הניתנים בחו"ל,  פרטי התקשרות בטלפון  או יהיה נגיש לקבלת דוא"ל לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ככל שהוזמנה).  החברה  לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע.

 

1.17.    על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

 

1.18.    חברת Smartair רשאית לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינה תלויה בה וזאת לא יאוחר מ 14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו , יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין  לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי Smartair.

 

1.19.        ביצוע הזמנה באתר כמוה כאישור בכתב ומהווה אישור לחברת  Smartair לשלוח אליך מדי פעם מידע  בדואר רגיל או  בדואר אלקטרוני  וכן במערכות הודעות טלפונית או מסרונים לצרכי שיווק ופרסום. ניתן  לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של חברת Smartair המופיעה באתר והמהווה חלק ממסמך זה.

 

1.20.       המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן. מומלץ לכל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מסמארטאייר, שכן לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו "אזהרת המסע"

פורסמה קודם להשלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:                                                     

                        http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx        

             למען הסר ספק יובהר במפורש, כי החברה  אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שההזמנה הושלמה.

 

1.20     כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של Smartair, כוללים את כל המיסים  וההיטלים,  וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה. למעט דמי טיפול כפי שיפורט להלן.

 

1.21      כל החיובים יבוצעו בשקלים לפי שער ההעברות וההמחאות (מכירה) כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע ההזמנה.

             בהזמנה טלפונית Smartair  תבדוק  אפשרות לחיוב במט"ח לפי בקשת הלקוח.

             נוסף למחירי השירותים המופיעים באתר, תגבה חברת   Smartair סך של 12 דולר להזמנה כדמי טיפול ומהזמנות  אשר

             יטופלו טלפונית יגבו 13 דולר נוספים.

 

1.22      במידה ונפלה טעות  או תקלה  בתיאור ו/או מחיר המוצר  המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך ללקוח שמורה

           הזכות  לבטל את הרכישה ללא כל חיוב.

 

ג': ביטולים ושינויים בהזמנות:

 

.2.1.     ככלל, למזמין שמורה הזכות לשנות, לבטל או להוסיף על הזמנתו כל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981,  הנחיות   

            הספקים (חברות התעופה, נותני שירותים וכו')   וההסכמות במסמך זה.

 

.2.2. ביטול הזמנה בעיסקת מכר מרחוק במסגרת החוק להגנת הצרכן.

 

            בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן –

           "החוק"): "ימים שאינם ימי מנוחה" -ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת/חג  ויום שישי/ערב חג עד השעה 12:00;

"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות   

  שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלו   

  תהיה סמארטאייר ה"עוסק";

 

.2.2.1.   בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה הצרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות  והנופש בתוך 14 ימים  

             מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל

             בתוך  שבעה ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות   להינתן.

 

.2.2.2    על פי סעיף 6 א'(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), הוראות ביטול העסקה   לא יחולו  על שירותי תיירות הניתנים       

             במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסות מחוץ לישראל ואליה.

 

.2.2.3   בעיסקאות אשר בהן  נרכשים רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים    

            בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול. לצורך כך בעיסקה בה נרכשו מספר כרטיסי   

            טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת וכל כרטיס אשר  בו  משולבות יותר מחברת תעופה אחת

            יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעיסקה נפרדת. לעניין זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים

             כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.

 

 

 

.2.2.4    בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר Smartair לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת   

              ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה   ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות או העסקה, או 100 ₪ , לכל מזמין,  לפי הנמוך מביניהם;

 

.2.2.5.   למען הסר ספק  מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות   

             הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו   

             מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

 

.2.2.6.  בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה חובה להעבירה בכתב. אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה. נא ודאו כי בקשת   

            הביטול ששלחתם  נתקבלה  במשרדי החברה.

 

.2.2.7. לצורך זירוז וייעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה לדוא"ל או בפקס ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין.

 

.2.2.8. בקשות לביטול הזמנת כרטיסי טיסה במסגרת חוק הגנת הצרכן יועברו  בטופס מפורט (ניתן לקבלו אצל נציגנו) על פי דרישת חברות התעופה במידת האפשר בשפה האנגלית ויכללו את כל פרטי הטיסה.  Smartair    תעביר את הבקשה לחברת התעופה אשר תבדוק אם הביטול עומד בתנאי החוק. Smartair תעקוב ותעדכן את המזמין.   נציגי Smartair  יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע  המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לחברת התעופה.

 

.2.3.    ביטול הזמנות שאינן במסגרת החוק להגנת הצרכן

 

.2.3.1     על הזמנות שינן עונות על הגדרות החוק להגנת הצרכן יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:

 

השירות המוזמן /

מועד ביטול קודם מתן תחילת השירות:

30ימים שאינם ימי מנוחה ויותר:

29-14 ימים שאינם ימי מנוחה:

7-13 ימים שאינם ימי מנוחה:

פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה:

נופשונים

80 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

חבילות נופש

80 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

טיסות שכר

80 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

בתי-מלון

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

חבילות סקי והופעות בחו"ל

300-700 אירו

75%

75%

100%

טיסות סדירות

בהתאם להוראות חברת התעופה המשתנות מכרטיס אחד למשנהו ובהתאם לחוקי הכרטיס

100%

 

.2.3.2.     בביטול  טיסות  שביטולן אינו  חל במסגרת החוק  להגנת הצרכן או בשינויי טיסות החלים בהן דמי ביטול או שינוי  על פי   

           מדיניות חברת  התעופה וחוקי  הכרטיס, נוסף על דמי הביטול או השינוי  הנקבעים על ידי חברת התעופה תגבה  Smartair    

          "דמי טיפול" של    30-50   דולר  לכרטיס.

 

.2.3.4.   למרות האמור לעיל, בטיסות "לאו  קוסט"  יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות הכרטיס מרגע ההזמנה למעט כאמור במקרים   

              בהם יחול חוק הגנת הצרכן.

 

.2.3.5.  למרות לאמור לעיל,   בהזמנת בתי מלון,  דמי הביטול יהיו כפופים לתנאי והנחיות הספקים וייתכן כי יהיו שונים מהמפורט                 

            לעיל.  Smartair   תעדכן  ותיידע את הלקוח טרם הזמנתו באשר לדמי הביטול הנוגעים להזמנה.

 

.2.3.6.  בנוסף לאמור לעיל , בהזמנות לסידורי קרקע מיוחדים כגון כרטיסי כניסה למופעים, תערוכות  ופארקים, כפרי נופש, שייט,     

            אתרי   סקי, סקי פאס וכו' וכל סידורי הקרקע המחייבים תשלום מראש לספקים, יגבו דמי ביטול מלאים בכפוף למדיניות

הספקים. דמי הביטול עבור סידורי קרקע אלה, המחייבים תשלום מראש לספקים כמפורט בסעיף קטן זה יובאו לידיעת

הנוסעים בעת ביצוע ההזמנה.

 

11.2.        Smartair מתחייבת לפעול בנאמנות ובמסירות מול הספקים השונים וחברות התעופה לצמצם או לבטל את דמי הביטול

       ו/או השינוי ככל שניתן. יצוין שוב כי דמי הביטול והשינוי נקבעים על ידי הספקים השונים וכל שינוי בהם נתון להחלטתם.   

  Smartair      מתחייבת לפעול מול ספקי השירות בנחרצות להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין ותעביר למזמין מידית את

        כל  הכספים אותם השיבו הספקים  למעט דמי הטיפול כאמור.

 

.2.3.8    יודגש כי ככל שיימצא כי למזמין עומדת זכות להשבת כספים בגין הזמנתו, הללו יושבו לו רק לאחר שספקי השירות יעבירו

את הכספים בפועל אל  Smartair  והללו יושבו כאמור מידית אל המזמין.

 

.2.3.9.    החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין היציג ביום ביצוע הזיכוי.

 

.2.3.10  כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה  חדשה לכל דבר

 ועניין. Smartair אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות  המוזמנים,  והדבר תלוי ברצונם

 הטוב של ספקי השירותים ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל   מקרה ומקרה. לדמי  השינוי הנגבים על   ידי

 הספקים יתווספו דמי טיפול של 30-50 דולר לכרטיס.

 

 

 

 

.2.3.11.    ניתן לבטל הזמנות כתוצאה מנסיבות שמקורם ככח עליון , אירועים מלחמתיים וכו'.  ההחזרים בגין  ביטולים  אלה יהיו              

                בכפוף למדיניות ההחזרים אצל הספקים השונים. Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול   הספקים השונים     

                ולסייע לקוח    ככל שיהיה בידה.

 

ד': הזמנת טיסות:

 

3.1.       הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות גם אם הוזמנו במסגרת  שירותים הנמכרים כחבילה אחת.

 

3.2.         רכישת כרטיס טיסה באמצעות Smartair   כוללת התחייבות מטעם המוביל האווירי להוביל את הנוסע במועד הנקוב, אך היא  איננה כוללת התחייבות לזהות המוביל האווירי אשר יבצע בפועל את הטיסה.

 

3.3.         למארגן הטיסה ולמוביל  האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע  ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

 

3.4.         פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה למזמין הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה על ידי החברה.

 

3.5.         על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

 

3.6.         על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות טרם מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות ושעתיים טיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי Smartair, ומשכך אינם תלויים בה.

 

3.7.         לפי הוראות המובילים האוויריים השונים, אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה, למזמין זכות להעלות לטיסה יחידת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 8 ק"ג לכל היותר – בטיסות בינלאומיות, ובטיסות פנים – יחידת כבודה אחת במשקל 10 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. חריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר בהתאם למדיניותו של המוביל האווירי. הובלת ציוד מיוחד (כבודה חריגה) ובעלי חיים יהיו בכפוף למדיניות ותעריפי המוביל.

 

3.8.         Smartair תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

 

3.9.         הזמנת מושב בעת ההזמנה אינה אפשרית בטיסות שכר וברבות מהטיסות הסדירות.  נוסע המעוניין   בהושבה מועדפת יקדים ויגיע  לשדה התעופה. הושבה כאמור כפופה למדיניות חברת התעופה.   רכישת מושב מועדף תבוצע  ע"י הנוסע במישרין מול אתר חברת התעופה או בעת הבידוק בשדה   התעופה.

 

3.10    אין לחברה יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בטיסה, לרבות כשר או צמחוני,   אלא אם צוין  הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. Smartair מתחייבת לערוך לטובת  נוסע ועל פי בקשתו, בירור לגבי   אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל טיסה.

 

 

3.11       נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות.

לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף  בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה  להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע  27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה,  בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.

          החברה  מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה ולא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה.

3.12       כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. כל שינוי ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות חברות התעופה ("חוקי הכרטיס"). אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך או טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו להטלת קנס על ידי חברת התעופה. החזרים בגין אי הופעה יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

3.13       בטיסות שכר חובה לאשרר כל טיסת חזור באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה. את שיחת האישרור יש לבצע כ-72 שעות קודם למועד יציאת הטיסה המתוכנן, לפי ההוראות המופיעות בכרטיס הטיסה. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי אשרור טיסות חזור.

 

3.14       Smartair לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור בתובלה אווירית אשר הם באחריות ובשליטת המוביל האווירי לרבות איחור שנבע כתוצאה מ"כוח עליון".

 

3.15       בטיסות "Low Cost ", בטיסות שכר ובמקצת מהטיסות הסדירות ניתן  שירות חלקי בכל הכרוך בבידוק ושירותי טרום טיסה (צ'ק אין), מטען, הושבה, בידור ושירותים נוספים. על פי רוב לא מסופקים מזון או שתייה אלא בתשלום בלבד. לעיתים ניתן לרכוש שירותים מסוימים בתשלום  לפני הטיסה או במהלכה. חברת Smartair איננה אחראית לשירותים אלו ולא תיענה כל דרישה להחזר או לפיצוי הקשורה בכך. Smartair מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו כל בירור לגבי התנאים והשירות הניתן בטיסה.

 

 

 

3.16       בטיסות " Low Cost " ובמקצת מהטיסות הסדירות וטיסות שכר, אלא אם לא נאמר בפירוש אחרת, נדרש תשלום נוסף עבור הטסת כבודה בבטן המטוס. במידה והנוסע מעוניין בכבודה נוספת מעבר לכבודת היד עליו לציין זאת בעת ההזמנה. התשלום ייגבה בעת ההזמנה במידה ויתאפשר או לחילופין במישרין על ידי הלקוח בעת ביצוע צ'ק אין מוקדם או בצ'ק אין בשדה התעופה טרם הטיסה. בעת ההזמנה תוכל לראות את תנאי הכבודה בטיסה הנבחרת בסימון המתאים. Smartair מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו כל בירור לגבי אפשרויות הטסת כבודה.

 

3.17       שינויים במועדי טיסות, מסלול, טרמינל וכו' אפשריים מסיבות רבות דוגמת כוח עליון, ביטולי טיסות, מזג אוויר, השבתות, עיצומים  ועוד.  צ'ק אין מוקדם  עשוי למנוע במקרים רבים החמצת טיסות ותקלות.  הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה, כל זמן שחברת התעופה מאפשרת זאת ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי.  Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע צ'ק אין מוקדם.

 

3.18       במידה ולא ניתן לבצע צ'ק אין מוקדם על הנוסע לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו מול אתר האינטרנט של השדה ממנו  ממריאה טיסתו או באתר חברת  התעופה או בפנייה למוקד השירות של Smartair יום לפני הטיסה וכן לפני היציאה לנמל התעופה. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

 

3.19       לחברות תעופה שונות, סדירות, שכר, ו "Low Cost"  תנאים ומדיניות המשתנים מעת לעת  באשר לצ'ק אין מוקדם והזמנת כבודה.  מקצת החברות גובות תשלום נוסף עבור הזמנת כבודה וביצוע צ'ק אין בשדה התעופה. יש  לבדוק באתרי חברות התעופה הרלוונטיות את  מדיניות החברות בנוגע לנושאים אלה. בכל מקרה של ביצוע  צ'ק אין מוקדם  ותשלום מוקדם עבור כבודה יש להביא לשדה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום. במידה ואינכם מצליחים לבצע צ'ק אין מוקדם נא צרו קשר בהקדם עם מוקד ההזמנות.

 

3.20       מדיניות חברות התעופה לגבי כל כרטיס וכרטיס מפורטת באתרי חברת התעופה ובמערכות ההזמנות (להלן-  "חוקי  הכרטיס").  ככלל, לכל כרטיס ולכל חברת תעופה מדיניות משלה בנוגע להסדרת התנאים, הזכויות והחובות בין הנוסע לחברת  התעופה.  חוקים  אלה מגדירים בין היתר גם שינויים וביטולים.  חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע, Smartair תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס הרלוונטיים ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

3.21       זכויותיו של הנוסע בכל הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה מפורטות  היטב בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. Smartair מתחייבת ליידע את הנוסע על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק ולפי בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות החוק האמור.

 

ה': טיפול בפניות, תלונות ובקשות:

 

4.1.    בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת  service@smartair.co.il   מתחייבת לטפל בבקשות  השיב ללקוח תוך

           שני ימי עבודה  מקבלתן  כפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. יודגש  כי אין בסמכות Smartair   לאשר בקשות או

          שינויים  ומשכך  אלה אינן  תלויות  בה. אישור הבקשות כפוף לזמינות המוצרים, מדיניות  הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה

          הרלוונטיים. Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע  ללקוח ככל שיהיה בידה.

 

4.2.    לרשות המזמין קיימת אפשרות להעביר ל Smartair כל תלונה או בקשה הקשורה בשירותים שניתנו באמצעות פניה בכתב   

          למחלקת שירות הלקוחות בחברה בכתובת המצוינת בתחילת מסמך זה או במייל בכתובת  service@smartair.co.il . לצערנו   

          לא  נוכל לטפל בפניות בעל פה.

 

.4.3    על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות  מקוריות,

          שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית  המלון וכל

          מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת.

 

4.4.   פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה.  חב'  Smartair תעביר לנוסעים פרטי

                  דרכי התקשרות  אל משרדי חברות התעופה המטפלים  בעניינים אלה.

 

4.5.  על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות Smartair כאמור, בהקדם

         האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3

         שנים קודם לתלונה.

 

.4.6.   Smartair מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין

          לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש

          להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית.  נציגי Smartair  יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע

          המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לספק.

 

 

ו' : מדיניות פרטיות:

  .5.0.   מדיניות הפרטיות שלנו מפורסמת  באתר  בנספח מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר והינם חלק והמשך למסמך התנאים     

            הכלליים.