בקשה לבדיקת החזר מיסי נמל מחברת התעופה

 

הערות:

- בקשתך תועבר לחברת התעופה לבדיקת זכאותך להחזר. משך הטיפול הצפוי עד 45 ימי עסקים.

- החזר מיסי נמל כפוף למדיניות הספקים/ חברות התעופה והנחיותיהם.

- מיסי הנמל יוחזרו ללקוח רק לאחר שיתקבלו מחברות התעופה.

- על הטיפול בבקשת ההחזר יגבו דמי טיפול כמפורט בפרק התנאים הכלליים.

- לחילופין ניתן לפנות ישירות אל חברת התעופה ולדרוש החזר. נציגי smartair ישמחו לסייע בעניין זה.